BOOMGAARD NATUURKWARTIER

In 2008 besloot molenaar Frank van der Lecq van de Poldermolen Oudegein iets te doen aan de verwaarloosde perenboomgaard waar hij door het raampje van de molen op uitkeek. In de boomgaard konden mensen gratis oogsten, maar aan onderhoud werd niet gedaan. De bomen waren verwilderd, hadden een te zware kroon en bij elke storm woeien er wel een paar om.

snoeien

Met een groepje vrienden, het Oudegeins Snoeigezelschap, beheert de molenaar sindsdien de boomgaard. Dat beheer begon met terugsnoeien. Waarbij de snoeiers er op waren voorbereid dat de bomen daarop zouden reageren door veel nieuwe loten te vormen. Elk jaar staat sindsdien in het teken van het in vorm en in balans brengen van de bomen en het creëren van fruithout.

boomgaard-in-de-bloei

De boomgaard is ongeveer een hectare groot. De bomen zijn deels vele tientallen jaren oude halfstammen, restanten van een productieboomgaard. De hoogstammen zijn er in de jaren tachtig tussengeplaatst. Overigens is hier, zo wijst bestudering van oude kaarten uit, al minimaal enkele eeuwen een boomgaard.

perenboom

Werkzaamheden zijn snoeien, bemesten, maaien en oogsten. Met de verkoop van peren in het oogstseizoen is het Snoeigezelschap begonnen in 2010. De opbrengst wordt geïnvesteerd in goed gereedschap en nieuwe aanplant.

Er is een goede samenwerking met de kinderboerderij. Die laat bijvoorbeeld schapen in de boomgaard lopen en stelt een kraam ter beschikking voor de perenverkoop. In 2013 tekende het Snoeigezelschap een beheersovereenkomst met de gemeente Nieuwegein, de eigenaar van de boomgaard.

Rassen in de boomgaard

 Handperen hoogstam volwassen halfstam volwassen hoogstam jong laagstam jong halfstam oud
 bonne louise        5    
 clapp’s favourite    3   1   9
 conference  4 1 2   9
 doyenné du comice      4   3
 légipont    26 3    
 triomphe de vienne      3 12  
 Stoofperen          
brederode   3 4    
gieser wildeman   18 1  1  
st.rémy   37        

Verkoop

De verkoop van de peren vindt ’s zondags plaats, aan de kraam bij de molen. Periode (afhankelijk van het oogstjaar): september tot begin november. De boomgaard zelf is het hele jaar door, gedurende de openingstijden van het Natuurkwartier, vrij toegankelijk.

kraam-bij-poldermolen