STICHTING POLDERMOLEN OUDEGEIN

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een plan om de Poldermolen Oudegein weer te laten malen. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. En met succes, want op 24 september 2021 werd de molen – voorzien van een scheprad – feestelijk heropend.  In het park zijn de watergangen aangepast en het gemaal dat achter het Huis Oudegein stond, bevindt zich nu naast de molen. Een verdeelwerk maakt het mogelijk dat zowel de molen als het gemaal water kan uitmalen op de Doorslag, rondmalen in het Park Oudegein én in een klein circuit bij de molen.

In 2020 richtten leden van de werkgroep met anderen de Stichting Poldermolen Oudegein op. Die zet zich in voor de toegankelijkheid en educatieve waarde van de molen. Belangrijkste project is een educatieve minipolder, aan te leggen in het Natuurkwartier naast het Milieu Educatie Centrum. Op de website van de stichting lees je meer over deze projecten. Je kunt je daar ook, als ‘molenmaatje’ of ‘molenvriend’, melden om het werk van de stichting te steunen.

molen wordt weer maalvaardig