VAN KONINGSSPIL TOT SCHEPRAD

Om de verdere werking van de molen te zien, moeten we afdalen naar de ondertoren. Daar zit onder op de koningsspil een wiel, het onderrondsel.

Onderrondsel van molen

In een functionerende molen zet dit onderrondsel een groot verticaal wiel in beweging, het waterwiel. Dit wiel is zó groot, dat de ondertoren een kelder heeft. Het waterwiel is gemonteerd op een horizontale as, de wateras, die uit de ondertoren naar buiten loopt, naar het scheprad.

scheprad

Buiten is de aanzet te zien tot het scheprad, het werktuig dat, via diverse tussenstations door de wind aangedreven, het water daadwerkelijk uit de polder slaat, het hoger gelegen boezemwater in.

scherprad poldermolen oudegein

Helaas is het scheprad van de Poldermolen Oudegein niet compleet. De schoepen ontbreken nog en de waterloop staat nergens mee in verbinding. Maar daar komt – vermoedelijk komend jaar – verandering in!