PROJECT MAALVAARDIGHEID

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een plan om de Poldermolen Oudegein weer te laten malen. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. Resultaat is een plan waarin de molen bijdraagt tot een verbeterde doorstroming in het Park Oudegein. In eerste instantie betreft het ongeveer 60 hectare in het noorden van het park. Het gemaal dat nu achter het Huis Oudegein staat, verhuist naar een plek aan de Doorslag naast de molen.

Word vriend van de molen!

De plannen (waarmee de gemeente zich in 2016 al  verbond via een raadsbesluit) liggen vast in een convenant. Het hoogheemraadschap besteedt het werk rond 1 april aan, waarna de werkzaamheden waarschijnlijk na de bouwvak kunnen beginnen. Bij de molen komt een verdeelwerk, zodat zowel het elektrisch gemaal als de molen water in het park kan rondmalen én uitmalen op de Doorslag.  De werkgroep brengt samen met de Stichting De Utrechtse Molens de € 50.000 bijeen die nodig zijn voor een nieuw scheprad en andere onderdelen van de maalinrichting. Inmiddels staat de teller op € 42.000 (zie artikel AD/UN), maar voor de laatste loodjes blijft uw bijdrage welkom! Word ook Vriend van de molen door een eenmalige bijdrage op rekening NL 27 RABO 0102 0710 20 van de Stichting Utrechts Landschap onder vermelding van ‘Vriend van de Poldermolen Oudegein’. Meer actuele informatie op facebook.

molen wordt weer maalvaardig

werkgroep:
Gerrit Keunen
Ger Nagtegaal
Heiko Prak
Leny Smit
Arie Verhoeff
Sabine Megens (Natuurkwartier)
Herman van Rooijen (Hoogheemraadschap De Stichtse  Rijnlanden)
Paul Vesters (Stichting De Utrechtse Molens)