PROJECT MAALVAARDIGHEID

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een nieuw plan om de Poldermolen Oudegein weer te laten malen. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. Resultaat is een plan waarin de molen bijdraagt tot een verbeterde doorstroming in het Park Oudegein. In eerste instantie betreft het ongeveer 60 hectare in het noorden van het park. Het gemaal dat nu achter het Huis Oudegein staat, verhuist naar een plek aan de Doorslag naast de molen.

Convenant

Inmiddels liggen de plannen (waarmee de gemeente zich in 2016 al  verbond via een raadsbesluit) vast in een convenant, ondertekend op 24 april 2018. Het hoogheemraadschap is begonnen met de planvoorbereiding: er moeten peilbesluiten worden gewijzigd, watergangen aangepast en bij de molen komt een verdeelwerk, zodat zowel het elektrisch gemaal als de molen de mogelijkheid heeft water rond te malen in het park én  uit te malen op de Doorslag.  De werkgroep brengt fondsen bijeen voor een nieuw scheprad, waartoe in juni 2019 een sponsorbrief uitgaat aan alle belangstellende Nieuwegeiners. Als alles goed gaat, beginnen de werkzaamheden begin 2020.

molen wordt weer maalvaardigDe werkgroep Poldermolen Oudegein houdt u op de hoogte!

werkgroep:
Gerrit Keunen
Ger Nagtegaal
Heiko Prak
Leny Smit
Arie Verhoeff
Sabine Megens (Natuurkwartier)
Herman van Rooijen (Hoogheemraadschap De Stichtse  Rijnlanden)
Paul Vesters (Stichting De Utrechtse Molens)